Kasper Fiszer

Szanowny Czytelniku!

W niemal cztery lata po zdobyciu zaszczytnego tytułu licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej z pewnym zdziwieniem konstatuję, że praca seminaryjna, którą wówczas przedstawiłem, nadal budzi pewne zainteresowanie. Choć nie prezentowałem jej nigdy publicznie, nie komentowałem też szeroko wybranego tematu, co jakiś czas ktoś prosi mnie o udostępnienie tekstu pracy albo pyta o to, czy podjąłem dalsze badania o podobnej tematyce. Choć perspektywa czasu każe mi patrzeć na swoje dziełko ze sporym krytycyzmem, niewykluczone, że jego dość niszowy charakter rzeczywiście może stać się dla kogoś przydatnym punktem wyjścia choćby w prowadzeniu rozważań, których – odpowiadam – nigdy już później nie podjąłem.

Wiele wniosków poruszonych w pracy wydaje mi się dziś banalnych, przyznaję też ze skruchą, że – choć wówczas sądziłem zupełnie inaczej – absolutnie nie potrafiłem trafiać przecinkami we właściwe miejsca. Do kolejnych wad opracowania można by też z pewnością zaliczyć choćby jego dość ogólnikową formę czy niedopatrzenia edytorskie. Wydaje mi się jednak, że nadal można w niej odnaleźć elementy interesujące. Przydatny dla podejmujących podobne rozważania może okazać się dość solidny aparat przypisów, użyteczne może być też wyraźne zarysowanie pewnych wygodnych podziałów, które – choć nie są niczym odkrywczym – zostały nakreślone i wpisane w tradycję fotograficzną.

Wychodząc więc naprzeciw prośbom, postanowiłem udostępnić treść przedstawionego wówczas krótkiego referatu. Liczę, że – pomimo oczywistych niedociągnięć – stanie się on lekturą wartościową. Zdecydowałem się na jego publikację w pierwotnej formie, bez nanoszenia nań uwag czy poprawek. Przy okazji chciałbym w tym miejscu podziękować opiekunowi pracy, dr. Piotrowi Foreckiemu, za nieoceniony wkład nie tylko w ostateczny kształt pracy, ale i w mój rozwój. Wypada mi także ponowić podziękowania dla Tomasza Gieżyńskiego i Katarzyny Woźniak, które znalazły się w końcowej części opracowania.

Na koniec owego wstępu uwaga natury formalnej: praca ma status pracy seminaryjnej, a nie licencjackiej. W praktyce oznacza to, że moja Uczelnia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) nie przechowuje jej w swoich bibliotekach, zaś referat nie jest pracą dyplomową.

Pracę Nurty prasowej fotografii kolei na przykładzie zdjęć umieszczonych na okładkach miesięcznika „Świat Kolei” w latach 2001 i 2010 można pobrać w formacie pdf (ok. 71 MB).

Kasper Fiszer
Łódź 2014


Wszelkie dane kontaktowe można znaleźć na mojej stronie osobistej.

kasperfiszer.pl © 2011, 2014 by Kasper Fiszer. Wszelkie prawa zastrzeżone.